Zajęcia warsztatowe i laboratoryjne prowadzone są w specjalistycznych laboratoriach powstałych ramach programu POWER – UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowanego programu rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Studenci pracują w laboratoriach  wyposażonych między innymi w:

Laboratoria dostępne są dla studentów nie tylko w ramach realizacji programu studiów. Studenci, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności, mają dostęp do laboratoriów także poza zajęciami.