Zajęcia warsztatowe i laboratoryjne prowadzone są w specjalistycznych laboratoriach powstałych ramach programu POWER – UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowanego programu rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci MIiW w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną naukę w trzech labach wyposażonych w:

Laboratoria dostępne są dla studentów nie tylko w ramach realizacji programu studiów. Studenci, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności, mają dostęp do laboratoriów także poza zajęciami.