W Informatorze znajdziesz dokładny opis studiów, program studiów, zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną, daty oraz dane kontaktowe:

pobierz Informator 2022/2023