Rekrutacja na studia magisterskie na kierunku Media Interaktywne i Widowiska na rok akademicki 2018/2019.

etapy:

  1. rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji UAM (IR): 1.06-2.07.208
  2. uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w systemie IR: do 2.07.2018
  3. rozmowy kwalifikacyjne: 5.07.2018

 

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

W informatorze znajdziesz zagadnienia i tytuły książek, z którymi należy się zapoznać przed rozmową.