Rekrutacja na studia magisterskie na kierunku Media Interaktywne i Widowiska na rok akademicki 2018/2019 (drugi nabór):

etapy:

  1. rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji UAM (IR): 1.09-23.09.208
  2. uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w systemie IR: do 23.09.2018
  3. rozmowy kwalifikacyjne: 25.09.2018

 

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

W informatorze znajdziesz zagadnienia i tytuły książek, z którymi należy się zapoznać przed rozmową.