Rekrutacja na studia magisterskie na kierunku Media Interaktywne i Widowiska na rok akademicki 2022/2023

 

etapy, III nabór:

  1. rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji UAM: od 1.06.2022
  2. zakończenie rejestracji: 13.07.2022
  3. uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w systemie:  do 13.07.2022
  4. składanie dokumentów: do 14.17.2022
  5. rozmowy kwalifikacyjne online: od 18.07.2022 

 

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

W informatorze znajdziesz zagadnienia i tytuły książek, z którymi należy się zapoznać przed rozmową.