Rekrutacja na studia magisterskie na kierunku Media Interaktywne i Widowiska na rok akademicki 2020/2021

 

etapy II nabór:

  1. rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji UAM: od 1.06.2020
  2. zakończenie rejestracji: 11.10.2020
  3. uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w systemie:  do 11.10.2020
  4. składanie dokumentów: do 12.10.2020
  5. rozmowy kwalifikacyjne online: od 13.10.2020 

 

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

W informatorze znajdziesz zagadnienia i tytuły książek, z którymi należy się zapoznać przed rozmową.