Rekrutacja na studia magisterskie na kierunku Media Interaktywne i Widowiska na rok akademicki 2019/2020

dodatkowy nabór:

etapy:

  1. rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji UAM: 1.06 – 2.07.2019  9.10.2019
  2. uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w systemie: do 2.07.2019 9.10.2019
  3. dostarczenie dokumentów: 10.10.2019
  4. rozmowy kwalifikacyjne: 4-5.07.2019  11.10.2019

 

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

W informatorze znajdziesz zagadnienia i tytuły książek, z którymi należy się zapoznać przed rozmową.