Prowadzący zajęcia to zarówno teoretycy, jak i wyspecjalizowani praktycy.

W toku studiów studenci mają okazję spotkać się z takimi specjalistami jak:

prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska

medioznawczyni, dyrektorka Humanities /Art /Technology Research Center, kuratorka i uczestniczka wielu projektów art&science. Na studiach MIiW prowadzi między innymi takie przedmioty jak: Sztuka współczesna, Seminarium, Laboratorium mediów, Kultura i technologia, Sztuka najnowsza.

prof. Jacek Wachowski:

teoretyk performansu, badacz widowisk medialnych. Na studiach MIiW prowadzi między innymi takie przedmioty jak: Performans medialny, Eksperymenty medialne w sztukach performatywnych, Seminarium.

prof. Ryszard Przybylski: 

teoretyk sztuki i literatury najnowszej, kurator sztuki z wieloletnią praktyką, profesor doświadczony na wielu polach teoretycznych i praktycznych. Na studiach MIiW prowadzi między innymi takie przedmioty jak: Kultura i technologia, Performans medialny, Seminarium, Laboratorium Mediów.

prof. UAM dr hab. Grzegorz Ziółkowski:

badacz, tłumacz, reżyser eksplorujący różne formy performatywne. Twórca eksperymentalnej Pracowni ROSA. Na studiach MIiW prowadzi przedmiot: Widowiska.

dr hab. Rafał Zapała:

kompozytor, sound designer, eksperymentator, artysta medialny. Współtwórca Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Na studiach MIiW prowadzi między innymi takie przedmioty jak: Warsztaty specjalistyczne, Laboratorium mediów.

Paweł Janicki:

wybitny artysta nowych mediów, programista, kulturoznawca. Na studiach MIiW prowadzi między innymi takie przedmioty jak: Warsztaty specjalistyczne, Laboratorium mediów.

dr Michał Krawczak

praktyk/teoretyk, współzałożyciel Humanities /Art /Technology Research Center, kierownik Laboratorium Eksperymentalnych Mediów im. Stanisława Lema (UAM). Na studiach MIiW prowadzi między innymi takie przedmioty jak: Media Interaktywne, Wprowadzenie do projektowania zespołowego, Sztuka najnowsza, Laboratorium Mediów.

dr Agata Siwiak: 

kuratorka i producentka sztuk performatywnych. Doskonały praktyk. Na studiach MIiW prowadzi między innymi takie przedmioty jak: Marketing i zarządzanie projektami, Widowiska.

dr Katarzyna Lisiecka:

teatrolożka i operolożka, zajmuje się analizą i interpretacją dzieła muzycznego, eksperymentalną operą. Na studiach MIiW prowadzi między innymi takie przedmioty jak: Eksperymenty medialne w sztukach performatywnych.

mgr Stephen Dersley:

literaturoznawca i filozof zainteresowany relacjami nauki, polityki i badań spekulatywnych. Na studiach MIiW w języku angielskim prowadzi seminaria Laboratory for New Humanities

mgr Jakub Alejski: 

antropolog, medioznawca, teoretyk gier i game designer. Wielbiciel gier wideo, z wieloletnim praktycznym doświadczeniem. Na studiach MIiW prowadzi między innymi takie przedmioty jak: Media interaktywne, Narracje multimedialne, Laboratorium mediów, Warsztaty specjalistyczne.

mgr Patryk Lichota: 

muzykolog, medioznawca, sound designer, teoretyk sztuki wirtualnej. Artysta łączący w swojej praktyce sztukę dźwięku, interaktywną, VR i performans. Na studiach MIiW prowadzi między innymi takie przedmioty jak:  Warsztaty specjalistyczne, Laboratorium mediów.

mgr Anna Paprzycka:

Doktorantka w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów. Interesuje się zagadnieniem sztucznej inteligencji, robotyki społecznej, kulturowego znaczenia oprogramowania. Prowadzi warsztaty z kreatywnego programowania. Na studiach MIiW prowadzi między innymi takie przedmioty jak:  Laboratorium mediów, Media interaktywne, Narracje multimedialne.

mgr Aleksandra Skowrońska: 

Doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej pracująca nad rozprawą doktorską dotyczącą kategorii utopijności i sztuki nowych mediów. Aktywna zawodowo w obszarze projektowania komunikacji. Na studiach MIiW prowadzi między innymi takie przedmioty jak: Wprowadzenie do projektowania zespołowego, Laboratorium mediów, Media interaktywne.

Krystian Koźbiał: 

praktyk, maker, operator filmowy i oświetleniowec. Laborant w Laboratorium Eksperymentalnych Mediów im. Stanisława Lema UAM. Na studiach MIiW prowadzi między innymi takie przedmioty jak:  Warsztaty specjalistyczne, Laboratorium mediów.

… oraz inni prowadzący: w ramach seminariów, warsztatów, zajęć specjalistycznych i laboratoriów, na które zapotrzebowanie zgłaszają studenci, zajęcia na MIiW prowadzą uznani specjaliści w danych dziedzinach.