Jak będzie wyglądała organizacja zajęć na kierunku Media interaktywne i widowiska w roku 2020/21? Odpowiadamy na najważniejsze pytania. 

 Czy coś zmienia się w procesie rekrutacyjnym? Co z rozmową kwalifikacyjną na studia?

Rekrutacja przebiega podobnie jak w latach minionych poprzez system internetowej rekrutacji UAM. Rozmowa kwalifikacyjna w tym roku odbędzie się z wykorzystaniem systemu do wideorozmowy – kandydaci nie muszą zatem przyjeżdżać do Poznania, by wziąć udział w rekrutacji. Wszystkie informacje o terminach i zagadnieniach kwalifikacyjnych znajdują się w informatorze.

 Kiedy rozpoczynają się zajęcia? 

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia rozpoczną się 15 października. 

 Jak będą prowadzone zajęcia? 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne COVID-19 większość zajęć prowadzić będziemy z wykorzystaniem metod zdalnych. Wykorzystywać będziemy platformę TEAMS MS Office (wszyscy wykładowcy oraz wszyscy studenci mają dostęp do całego pakietu MS Office wraz z przestrzenią dyskową). 

 Czy wszystkie zajęcia odbywać się będą wyłącznie online? 

Nie. Zajęcia – których tryb prowadzenia zakłada prace laboratoryjne, warsztatowe – będą w miarę możliwości realizowane w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego – w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi. Planujemy też warsztaty terenowe – np. w siedzibie WRO ART Center we Wrocławiu. Ich organizacja podporządkowana zostanie aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. 

 Czy zajęcia online odbywać się będą według stałego planu zajęć? 

Tak. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z zaplanowaną siatką zajęć, która opublikowana zostanie we wrześniu 2020.  

 Co nowego pojawi się w organizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021? 

Od nowego roku akademickiego wprowadzamy system „blokowy” zajęć – oznacza to, że odchodzimy od wprowadzania wszystkich przedmiotów w małych ilościach godzin na początku semestru na rzecz większych „bloków”. Na przykład w pierwszej kolejności, w pierwszej części semestru zimowego, ukończone zostaną kursy prowadzone na 1 roku studiów ze Sztuki współczesnej oraz Mediów interaktywnych, a kolejne kursy rozpoczną się w drugiej części semestru. W ten sposób pozyskiwanie wiedzy i umiejętności będzie bardziej uporządkowane. 

 Czy można będzie nadal korzystać ze sprzętu zgromadzonego w laboratoriach na potrzeby realizacji projektów zaliczeniowych? 

Tak. Dostęp do sprzętu będzie nadal możliwy. Sprzęt i przestrzenie laboratoriów będą dostępne dla studentów, po uprzednim uzyskaniu zgody prowadzących zajęcia. Zasady dostępu regulowane mogą być na bieżąco w reakcji na wytyczne władz UAM. 

Czy nadal odbywać się będą warsztaty z wykładowcami spoza UAM? 

Oczywiście. To jeden z ważniejszych aspektów studiów MIiW. Zajęcia te będą miały albo formę online albo stacjonarną (w zależności od ich specyfiki).  

Czy można nadal zgłaszać prośby o zorganizowanie zajęć warsztatowych z konkretnego zakresu/obszaru?  

Tak. Czekamy na wasze propozycje. Mamy osobne finansowanie na takie zajęcia, które uzyskaliśmy w ramach konkursu Uniwersytet Jutra II.