Temat badawczy 2020-2023: Augmented Activism. Cyfrowe narzędzia dla sprawiedliwości społecznej i środowiskowej

Każdy rok akademicki na studiach MIiW to nowy temat badawczy, który będzie omawiany z różnych perspektyw na zajęciach teoretycznych, a także realizowany w ramach projektów, analiz i laboratoriów. W ten sposób synchronizujemy problematykę teorii i praktyki, skupiamy się na pozyskiwaniu wiedzy i zdobywaniu doświadczenia w profesjonalnym prowadzeniu researchu i wieloaspektowej analizie zjawisk, pisaniu artykułów, prototypowaniu i projektowaniu. Pozwala to na wymianę doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Studenci w ramach indywidualnych projektów mogą zdefiniować swoje obszary zainteresowań, które mają szansę przekształcić się w innowacyjne prace magisterskie.