UKRYTE INFRASTRUKTURY

Od roku akademickiego 2019/2020 proponujemy istotną zmianę w systemie realizowania programu kształcenia na studiach Media Interaktywne i Widowiska. Wprowadzamy tzw. „roczny temat badawczy” – który będzie omawiany z różnych perspektyw na zajęciach teoretycznych, a także realizowany w ramach projektów, analiz i laboratoriów. W ten sposób zsynchronizujemy problematykę teorii i praktyki, będziemy mogli skupić się na pozyskiwaniu wiedzy i zdobywaniu doświadczenia w profesjonalnym prowadzeniu researchu i wieloaspektowej analizie zjawisk, pisaniu artykułów, prototypowaniu i projektowaniu. Pozwoli to na wymianę doświadczeń, wiedzy i umiejętności także pomiędzy samymi studentami. Studenci w ramach indywidualnych projektów będą mogli także zdefiniować swoje obszary zainteresowań, które mają szansę przekształcić się w innowacyjne i ważne prace magisterskie.

TEMAT BADAWCZY 2019/2020: UKRYTE INFRASTRUKTURY: UI 19:20

Przykładowe case study w ramach UI 19:20

A. Sztuka mediów jako narzędzie diagnozowania współczesnych infrastruktur 

B. Aktywizm społeczny i ekokrytyka

C. Krytyczny i spekulatywny design

D. Sieci dystrybucji informacji i hacktywizm

E. Systemy monitoringu i zarządzania społeczeństwami

F. Algorytmiczne procedury współczesnych technologii (np. AI, blockchain)

W ramach prac zespołowych i indywidualnych stosować będziemy metodę art as research w ramach której powstaną interaktywne słuchowiska, instalacje dźwiękowe, narracje multimedialne, formy wideo, prototypy interfejsów, ale także raporty z badań, artykuły naukowe i prezentacje i wystąpienia konferencyjne.